EBENEZER ROJT

KOMPROMITACJE, CZYLI...

KOMPROMITACJE, czyli błędy, zmyślenia, bałamuctwa, blagi, nonsensy, plagiaty, paralogizmy etc. etc. oraz niechlujstwo, hochsztaplerstwo intelektualne i brak odpowiedzialności za słowo w wypowiedziach osób zajmujących się zawodowo pisaniem.

Uprasza się cytować wraz ze wskazaniem źródła.

EBENEZER ROJT