EBENEZER ROJT

KOMPROMITACJE, CZYLI...

KOMPROMITACJE, czyli zmyślenia, bałamuctwa, blagi, nonsensy, plagiaty, paralogizmy etc., etc. oraz niechlujstwo, błędy, hochsztaplerstwo intelektualne i brak odpowiedzialności za słowo w wypowiedziach osób publicznych.

Z lewej strony znajduje się "Spis treści" oraz wewnętrzna wyszukiwarka.

Uprasza się cytować wraz ze wskazaniem źródła.

EBENEZER ROJT